తెలుగు జాతీయాలు

ఇదిగో దున్న అంటే అదిగో వెన్న అన్నట్టు

ఎవరేం చెబితే దాన్ని గుడ్డిగా నమ్మటం, దాన్నే ప్రచారం చేయటం చాలా సందర్భాలలో లోకసహజంగా కనిపిస్తుంది. అలా అమాయకంగా నమ్మి ఎవరైనా నమ్మినదాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు ఈ జాతీయాన్ని వాడటం కనిపిస్తుంది. అదిగో పులి అనంటే ఇదిగో తోక అనేలాంటిదే ఇది. దున్న పాలివ్వదు.

మూలం/సేకరణ: 
eenadu.net

ఇచ్చిన వాడు తలమీద.. ఇవ్వనివాడు నేలమీద..

తమకు సహాయం చేసిన వారిని మాత్రమే కొందరు గౌరవిస్తుంటారు. ఇతరులను ఏమాత్రం పట్టించుకోకపోగా కొన్ని సందర్భాలలో అవమానిస్తుంటారు కూడా.

మూలం/సేకరణ: 
eenadu.net

ఇంట్లోవాడే పెట్టెరా కంట్లోపుల్ల అన్నట్లు

సొంతమనుషులు అని అనుకొన్నవారు మోసం చేసినప్పుడు, నమ్మక్రదోహం జరిగిన సందర్భాలలోనూ ఈ జాతీయం ప్రయోగంలో కనిపిస్తుంది. ఇంట్లో వారు అనంటే సొంతవారు, నా అని అనుకొన్నవారు అని అర్థం. కంట్లో పుల్లపెట్టడమంటే భయంకరమైన ద్రోహం చేయటమని అర్థం. ఇలా ఈ అర్థాలసారంగా ఈ జాతీయం అవతరించింది.

మూలం/సేకరణ: 
ఈనాడు.నెట్

ఇంటివారు గొడ్డు గేదంటే పొరుగువారు పాడి గేదె అన్నట్టు

ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవమన్నారు పెద్దలు. కానీ చాలామంది ఇంట్లో అవమానం పొందుతూ బయటవారి దగ్గర ప్రశంసలందుకుంటుంటారు. అలాంటి వారిని గురించి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ జాతీయాన్ని వాడటం కనిపిస్తుంది.

మూలం/సేకరణ: 
ఈనాడు.నెట్

ఇంటివాణ్ణి లేపి దొంగ చేతికి కట్టె ఇచ్చినట్టు

నమ్మించి మోసం చేయటం అనే అర్థంలో ఈ జాతీయం ప్రయోగంలో ఉంది. ఓ వ్యక్తి రాత్రి వేళ ఎదురింటిలోకి దొంగ వెళ్ళడం చూశాడట.

ఇంట ఆచారత్వం, బయట బడా చోరత్వం..

పైకి ఒకలాగా లోలోపల మరొలాగా ప్రవర్తించేవారుంటారు. అలాంటి వారిని గురించి చెప్పాల్సివచ్చినప్పుడు ఈ జాతీయాన్ని వాడటం కనిపిస్తుంది. ఆచారత్వం, చోరత్వం అనే పదాలను ప్రాస కోసమో, తూగు కోసమో వాడినా అంతరార్థం మాత్రం ముక్కుసూటిగా తప్పును విమర్శించినట్టే ఉంటుంది.

మూలం/సేకరణ: 
eenadu.net

ఆలి ఏడ్చిన ఇల్లు, ఎద్దు ఏడ్చిన సేద్యం

భార్యను కష్టపెట్టకూడదని అలా చేస్తే ఆ ఇంట్లో ఏదీ కలిసిరాదనే విషయాన్ని వివరించి చెప్పే జాతీయం ఇది. మన దేశం ప్రధానంగా వ్యవసాయ దేశం. కనుక వ్యవసాయపరమైన ఎద్దు ఏడ్పును ఆలి ఏడుపుతో పోల్చి చెప్పటం జరిగింది.

మూలం/సేకరణ: 
ఈనాడు.నెట్

ఆరేసి మూడెత్తుకున్నట్టు

మూడు పువ్వులు, ఆరుకాయలు అనే దానికి వ్యతిరేకార్థం ఇచ్చే జాతీయం ఇది. ఆరు వెయ్యడమంటే ఆరు ఖర్చుపెట్టడం అని అర్థం. ఆరు ఖర్చుపెడితే దక్కింది మూడేనట. అంటే పెట్టుబడిలో సగానికి సగమే దక్కిందన్నమాట. ఇలా నష్టపోయిన సందర్భాలలో ఉపయోగించిన జాతీయం ఇది. వ్యాపారమేమీ బాగోలేదు.

ఆరు రాజ్యాలు జయించవచ్చును కానీ...

ఆరు రాజ్యాలు జయించవచ్చును కానీ అల్లుణ్ణి జయించలేమన్నది జాతీయం. వివాహ వ్యవస్థలో బాగా బెట్టుచేస్తూ గర్వాహంకారాలను ప్రదర్శిస్తూ ఉండే అల్లుళ్లతో విసిగి వేసారిన వారు మాట్లాడుకునే సందర్భాలలో ఈ జాతీయం వినిపిస్తుంది.

ఆరాటమేకానీ పోరాటం లేదన్నట్టు

బద్ధకస్తులైన ఆశపోతుల గురించి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ జాతీయాన్ని వాడటం కనిపిస్తుంది. ఆశతో ఇది నాకు కావాలి అని ఆరాటపడిపోతే చాలదు. కావాలనుకున్న దాన్ని సాధించుకొనేందుకు పోరాటం చేయాలి.

మూలం/సేకరణ: 
eenadu.net

Pages