తెలుగు జాతీయాలు

సంగీతానికి గాడిద, హాస్యానికి కోతి అన్నట్టు

సరసాలు ఆడేటప్పుడు, చమత్కారాలు మాట్లాడేటప్పుడు, వరసైన వారిని గురించి హాస్యంగా మాట్లాడేటప్పుడు ఈ జాతీయం ప్రయోగంలో కనిపిస్తుంది. వినటానికి ఇంపుగాలేని గొంతును గాడిద గొంతుతో పోల్చిచెప్పటం, అంధవిహీనతను కోతిరూపంతో పోల్చిచెప్పటం ఓ అలవాటుగా వస్తోంది.

శ్రుతిలేని పాట సమ్మతిలేని మాట అన్నట్టు

ఇంపుగాలేని వ్యవహారం అనే అర్థంలో ఈ జాతీయం ప్రయోగంలో ఉంది. కొన్నికొన్ని పనులు ఇష్టం లేకపోయినా చేయాల్సిన పరిస్థితులొస్తాయి. అలాంటప్పుడు ఆ పరిస్థితులను ఈ జాతీయంతో పోల్చి చెప్పటం కనిపిస్తుంది.

మూలం/సేకరణ: 
ఈనాడు.నెట్

వేసిన వత్తికి పోసిన చమురుకు సరిపోయిందన్నట్టు

ఆదాయ వ్యయాలు సరిచూసుకొనే సందర్భాలలో ఈ జాతీయం ప్రయోగంలో కనిపిస్తుంది. అలాగే పడిన శ్రమకు దక్కిన ఫలితానికి సరిపోయిందని చెప్పే సందర్భాలలో కూడా ఈ జాతీయ ప్రయోగం వాడకంలో ఉంది.

వెతకబోయిన తీర్థం ఎదురైనట్టు

'వెతకబోయిన తీగ కాలికే తగిలినట్టు' అనేది దీనికి సమానార్థకమైన సామెత. పరిస్థితులు సంపూర్ణంగా అనుకూలించడం, కాలం కలసిరావడం అనేలాంటి అర్థాలలో ఈ జాతీయ ప్రయోగం కనిపిస్తుంది.

వూళ్లో ఇల్లూ లేదు, వూరిబయట చేనూ లేదూ

ఏమంతగా ధనవంతుడైనవాడు కాడు, సాధారణమైన సంపాదన మాత్రమే ఉందని చెప్పాల్సినచ్చినప్పుడు ఈ జాతీయాన్ని వాడటం కనిపిస్తుంది. సొంత ఇల్లూ, పొలమూ ఉండటం ఆస్తి ఉందని చెప్పటానికి, ధనవంతుడేనని నిర్ధరించటానికి కొంత ఆధారంగా ఉంటాయి.

వూరోరి పత్తి వూరోరి చమురు వూగూగు దేవుడా..

కొంతమంది లోకుల సొమ్ముతో సరదాగా కాలక్షేపం చేస్తుంటారు. అలాంటి వారిని గురించి వ్యంగ్యంగా చెప్పేటప్పుడు ఈ జాతీయాన్ని వాడుతుంటారు. దేవుడిముందు వెలిగించే దీపంలో వత్తికి సంబంధించిన పత్తి, చమురు అన్నీ వూరి వారివే.

మూలం/సేకరణ: 
eenadu.net

వూపిరి ఉంటే ఉప్పమ్ముకొని బతకవచ్చు

ప్రాణం విలువను తెలియచెప్పే జాతీయం ఇది. కొంతమంది క్షణికావేశంలో అనాలోచితంగా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతుంటారు. అలాంటి వారికి హెచ్చరికగా ఈ జాతీయాన్ని వాడటం కనిపిస్తుంది. ఒకసారి ప్రాణం పోతే తిరిగిరాదు. ఆ తర్వాత భూమ్మీద ఏం చేయటానికి అవకాశమే ఉండదు.

మూలం/సేకరణ: 
ఈనాడు.నెట్

వూగే పంటి కింద రాయి పడ్డట్టు

అసలే కష్టాలలో ఉన్నప్పుడు దానికి తోడు మరిన్ని కష్టాలు వచ్చిపడి భరించలేని స్థితి ఎదురైన సందర్భాలలో ఈ జాతీయ ప్రయోగం కనిపిస్తుంది. వూగుతూ ఉన్న పన్ను బాధను కలిగిస్తూ ఉంటుంది.

వయస్సు తప్పినా వయ్యారం తప్పనట్లు..

ఏ వయస్సుకు ఆ ముచ్చటంటారు. ముద్దు ముచ్చట్లన్నీ యుక్తవయస్సులో ఉన్నప్పుడైతే చూడటానికి బాగుంటుందేమో కానీ వయస్సు మీరిన తర్వాత అవి అంతగా బాగుండవు. వయ్యారంగా ఉండటమనేది వయస్సులో ఉన్నవారికైతే చక్కగానే ఉంటుంది.

మూలం/సేకరణ: 
eenadu.net

వడ్డీ వేగానికి వడిగుర్రాలు కూడా ఆగవన్నట్టు..

వడ్డీకి డబ్బు అప్పు తెచ్చిన వారి బాధను తెలిపే జాతీయం ఇది. వడ్డీ కట్టేశాం కదా అని అనుకొనేంతలోపే మళ్లీ నెల తిరిగి రావటం, తిన్నా తినకపోయిన అప్పులవాళ్లకు వడ్డీ కట్టడం జరుగుతుంటుంది. వడ్డీ కట్టేరోజు ఎంతో వేగంగా వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంటుంది.

మూలం/సేకరణ: 
eenadu.net

Pages