తెలుగు జాతీయాలు

బడిలేని చదువు, వెంబడిలేని సేద్యం..

వ్యవసాయాధారితమైన దేశం కనుక మన దేశంలో సేద్యాన్ని పోలికగా తీసుకొని అవతరించిన జాతీయాలు చాలా ఉన్నాయి. అలాంటి వాటిలో ఇదొకటి. చదువు, వ్యవసాయం రెండూ సక్రమంగా ఉండాలంటే ఏ పరిస్థితులుండాలో దీనిలో చెప్పటం కనిపిస్తుంది.

మూలం/సేకరణ: 
eenadu.net

పొద్దెప్పుడు కుంకుతుందా ముద్ద ఎప్పుడు మింగుతానా అన్నట్టు

పనిదొంగలు, తిండిపోతుల వ్యవహార శైలిని విమర్శిస్తూ పెద్దలు మాట్లాడే మాటల్లో ఈ జాతీయం వినిపిస్తుంటుంది. కొంతమందికి ఎప్పుడూ తిండి మీదే ధ్యాస ఉంటుంది. ఇది పూర్వకాలంనాడు ఆవిర్భవించిన జాతీయం. పూర్వం పొద్దుకుంకగానే అన్నం తినేసేవారు.

మూలం/సేకరణ: 
ఈనాడు.నెట్

పూసిన పూలన్నీ కాయలవుతాయా

పూసిన పూలన్నీ కాయలవుతాయా అన్నది జాతీయం. ప్రయత్నం విఫలమైన సందర్భంలో విసిగిపోవద్దని, మళ్లీ మళ్లీ ప్రయత్నం చేయమని ధైర్యం చెప్పే సందర్భాలలో ఈ జాతీయాన్ని వాడటం కనిపిస్తుంది. చెట్టుకు పువ్వులు పూస్తాయి. అయితే పూసిన పూలన్నీ కాయలవ్వవు, పండ్లుగా మారవు.

పూరిగుడిసెకు పందిరి మంచమా అన్నట్టు

స్థాయిని మరచి వ్యవహరించటం, ఆర్థిక స్థోమతకు మించి ఆలోచించటం అనే అర్థాల్లో ఈ జాతీయం ప్రయోగంలో ఉంది. పెద్దపెద్ద భవనాలు, భవంతులలో ప్రత్యేకంగా గదులుండటం, వాటిలో అందంగా పందిరి మంచాలుండటం బాగా ఉంటుంది.

పూతకు ముందే పురుగు పట్టినట్టు...

పని ప్రారంభానికి ముందే విఘ్నాలు ఏర్పడటం లేదా ఆ పనికి సంబంధించినవేవైనా చెడిపోవటం అనేలాంటివి జరిగినప్పుడు ఈ జాతీయాన్ని వాడటం కనిపిస్తుంది. పువ్వు పూయాలంటే మొగ్గగా ముందు అది ఉద్భవిస్తుంది. మొగ్గ విచ్చుకొని పువ్వవుతుంది.

మూలం/సేకరణ: 
eenadu.net

పులికి ఏ అడవైనా ఒక్కటేనన్నట్టు..

పనిచేసేవారికి, శక్తిసంపన్నులకు ఏ ప్రదేశమైనా ఒకటేనని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ జాతీయాన్ని వాడుతుంటారు. ఉద్యోగుల బదిలీ విషయంలో ఇది ఎక్కువగా వినిపిస్తుంటుంది. పులి గాంభీర్యానికి, శక్తికి సంకేతం.

మూలం/సేకరణ: 
eenadu.net

పిలిచి పెద్దపులికి పేరంటం చేసినట్లు..

ప్రమాదాలను కొనితెచ్చుకొని, ప్రమాదకారులను గౌరవిస్తూ ప్రమాదంలో పడటం తెలిసో తెలియకో చాలాసార్లు జరుగుతుంటుంది. అలాంటి సందర్భాలలో ఈ జాతీయాన్ని వాడటం కనిపిస్తుంది. పెద్దపులి ఎంతటి క్రూరజంతువో అందరికీ తెలిసిందే.

మూలం/సేకరణ: 
eenadu.net

పిండీ, బెల్లమూ ఇచ్చి పిన్నమ్మా నీ ప్రసాదం అన్నట్టు

సొమ్మంతా ఒకరి చేతికిచ్చి కొద్దిపాటి ఖర్చులకు కూడా వారిని అడగాల్సిన దుస్థితిలో ఉంటుంటారు కొందరు. ఇది తెలివితక్కువ వ్యవహారం. సొమ్మంతా ఇతరులకు ఇచ్చి కావలసినది యాచించటమంటే బుద్ధిలేనితనంకిందే లెక్క.

పాడిపసరం, పసిబిడ్డ ఒకటేనన్నట్టు..

వ్యవసాయం ఆధారంగా జీవించే కుటుంబాలు ఎక్కువ ఉన్న మనదేశంలో వ్యవసాయ నేపథ్యం నుంచి అనేక జాతీయాలు ఆవిర్భవించాయి. ఈ జాతీయం కూడా అలాంటిదే. పసరం అంటే పశువు అని అర్థం. పాడిపసరం అంటే పాడిగొడ్డు. అది ఆవు కావొచ్చు, గేదె కావొచ్చు.

మూలం/సేకరణ: 
eenadu.net

పనికి పరాకు... తిండికి హుషారు

బద్ధకస్తులను గురించి తెలియచెప్పే సందర్భాలలో ఈ జాతీయాన్ని వాడటం కనిపిస్తుంది. బద్ధకస్తులు ఏదైనా పనిచేయమన్నప్పుడు పరాకుగా పరధ్యానంగా ఉంటుంటారు. అదే తినటానికి రమ్మంటే హుషారుగా ఎక్కడలేని ఓపికతో పరుగెత్తుతుంటారు.

మూలం/సేకరణ: 
eenadu.net

Pages